Σαπφούς 1

Θεσσαλονίκη 54627

6948584096

Τηλέφωνο επικοινωνίας

giorgosanpagonis@hotmail.com

Επικοινωνία

τηλ 6948584096

Υπερεξειδίκευση

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Με εξαιρετική εξειδίκευση, εμπειρία και γνώσεις επί των τροχαίων ατυχημάτων και της ασφαλιστικής αποζημίωσης που φθάνουν σε βάθος 37 και πλέον ετών, το δικηγορικό γραφείο ΠΑΓΩΝΗΣ κάνει την διαφορά και αποτελεί την λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε με τις ανώτατες αποζημιώσεις που αντιστοιχούν στο ύψος της βλάβης.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ :

 • ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
 • ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ
 • ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 
 • ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 
 • ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ
 • ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ (ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΔΥΝΑΜΗ)
 • ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

καθώς και κάθε άλλου είδους αποζημιώσεως που κρίνεται κατά περίπτωση 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ  ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ  ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΟ

ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΠΕΖΟΥ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ  ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΩΣ ΕΠΙΒΑΤΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Το δικηγορικό γραφείο ΠΑΓΩΝΗΣ αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και μεγάλη εμπειρία να συνδράμει, από την πρώτη κιόλας στιγμή του ατυχήματος, ούτως ώστε να καθοδηγήσει με ασφάλεια τους εμπλεκόμενους σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Είμαστε κοντά στον παθόντα και στην οικογένειά του, ακόμα και στην περίπτωση που νοσηλεύεται, ώστε να βοηθηθεί στη διεκπεραίωση διαδικασιών, οι οποίες αρχίζουν από τη στιγμή του συμβάντος, π.χ. επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρείες, πραγματογνώμονες, ειδικούς τεχνικούς συμβούλους κ.λ.π. Αναλαμβάνουμε να διεκδικήσουμε, εξωδικαστικώς και δικαστικώς, αποζημίωση για τις υλικές ζημίες, την ηθική βλάβη, τις σωματικές βλάβες ή το θάνατο, που προκλήθηκε σε τροχαίο ατύχημα. Πρωταρχικό μας μέλημα αποτελεί η απόδοση δίκαιης αποζημίωσης στο ζημιωθέντα  οδηγό, στους παθόντες ή στους συγγενείς τους.

Κάνοντας μια ουσιαστική ανασκόπηση στους κύριους παράγοντες πρόκλησης των τροχαίων ατυχημάτων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι κυρίως τρεις (3): 

 • Ο άνθρωπος, ως οδηγός ή πεζός.  
 • Το όχημα (παλαιότητα, κακή συντήρηση κ.λ.π.)  
 • Ο δρόμος (κατάσταση της οδού, οδική σήμανση, εξοπλισμός κ.λ.π.).  

  Από τους παραπάνω παράγοντες, το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης παντού και πάντοτε έχει, χωρίς αμφιβολία, ο άνθρωπος. Ποσοστό που ξεπερνά το 85%. Ειδικότερα: 

 • Η ατελής γνώση των κινδύνων κυκλοφορίας.  
 • Οι κακοί χειρισμοί των οργάνων του οχήματος. 
 • Η οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ή τοξικών ουσιών .  
 • Η αλαζονική συμπεριφορά κατά την οδήγηση.  
 • Οι εσφαλμένες αντιδράσεις σε περίπτωση κινδύνου (φρενάρισμα, επιτάχυνση, ελιγμός).  
 • Οι συνειδητές παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και ιδίως αυτών, των οποίων η παραβίαση οδηγεί άμεσα ή έμμεσα σε τροχαίο ατύχημα.  

Οι κυριότερες από τις παραβάσεις είναι: 

 • Η υπερβολική ταχύτητα.  
 • Το αντικανονικό προσπέρασμα.  
 • Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.  
 • Η παραβίαση των φωτεινών σηματοδοτών .  
 • Η παραβίαση της προτεραιότητας.  
 • Οι αδικαιολόγητοι ελιγμοί  
 • Η κακή χρήση των φώτων  
 • Η μη τήρηση απόστασης ασφαλείας.  
 • Η επικίνδυνη στάθμευση σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.  
 • Σαν αίτιο, όχι για την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος, αλλά για τον περιορισμό των συνεπειών του είναι η μη χρησιμοποίηση της ζώνης ασφαλείας ή/και του προστατευτικού κράνους ασφαλείας. 

   

  Είναι πια κοινή διαπίστωση, απόλυτα τεκμηριωμένη, ότι πολλοί απ’ αυτούς που έχασαν τη ζωή τους θα είχαν σωθεί αν φορούσαν την στιγμή του ατυχήματος ζώνη ασφαλείας. Τα ατυχήματα σε βάρος πεζών, που δεν είναι λίγα, οφείλονται στο ότι πολλοί πεζοί δεν τηρούν τους κανόνες κυκλοφορίας, δηλαδή δε χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια ή τα ειδικά για τους πεζούς ερείσματα, τις διαγραμμισμένες ή σηματοδοτούμενες διαβάσεις πεζών κ.λ.π.

  Εδώ πρέπει να επισημάνουμε τους κινδύνους που διατρέχουν οι μικροί μαθητές κατά την πορεία τους προς το σχολείο και την επιστροφή τους απ’ αυτό, όταν μάλιστα είναι υποχρεωμένοι να διασχίσουν πολλούς δρόμους με πυκνή κυκλοφορία. Στην πορεία τους αυτή πρέπει να προτιμούν τους πιο ασφαλείς δρόμους και όχι τους πιο σύντομους. Ίσως είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε ότι ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αναγνωρίζει κατά κανόνα προτεραιότητα στον πεζό και όχι στον οδηγό του οχήματος. Αυτό είναι ευεξήγητο, δεδομένου ότι ο οδηγός έχει κριθεί, ύστερα από εξετάσεις, ικανός για οδήγηση και είναι εφοδιασμένος με σχετική άδεια. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο και με τον πεζό, που για να περπατήσει στο δρόμο δεν απαιτείται…. δίπλωμα ή άλλες ψυχοσωματικές ικανότητες και που μπορεί να είναι παιδί, γέρος, γριούλα, μεθυσμένος ή ανάπηρος. 

  Ακόμη, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο συνολικός δείκτης τροχαίων ατυχημάτων επιβαρύνεται σημαντικά με το μεγάλο αριθμό των ατυχημάτων που προκαλούνται από τους οδηγούς δίτροχων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Δυστυχώς, πολλοί οδηγοί της κατηγορίας αυτής, που συνήθως είναι νεαρά άτομα, περιφρονούν τους κανόνες κυκλοφορίας, ενεργούν επικίνδυνους χειρισμούς και ελιγμούς, δεν πειθαρχούν στα σήματα των Τροχονόμων και γενικά προκαλούν κινδύνους και ανασφάλεια στην κυκλοφορία. Τα βαθύτερα αίτια της οδικής αυτής συμπεριφοράς τους είναι πολλά και σύνθετα και δεν παρέχεται ο χρόνος για περαιτέρω ανάλυσή τους. Περιοριζόμαστε να συστήσουμε στους οδηγούς δικύκλων να τηρούν τους κανόνες κυκλοφορίας και προ πάντων να φέρουν προστατευτικό κράνος ασφαλείας κατά την οδήγηση. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι πολλοί από τους οδηγούς αυτούς που έχασαν τη ζωή τους από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι, θα ζούσαν σήμερα, αν φορούσαν το κράνος τους.  

  Τέλος, σημειώνεται ότι στη μικρή μας χώρα, που έχει έντονο δημογραφικό πρόβλημα και τείνει να καταστεί χώρα συνταξιούχων και γερόντων, λόγω του περιορισμένου αριθμού των γεννήσεων, οι απώλειες ανθρωπίνων ψυχών στους δρόμους είναι αυτόχρημα εγκληματική. Είναι μεγάλη ανάγκη να καταβληθεί καθολική προσπάθεια προς την κατεύθυνση της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων , περιορίζοντας δραστικά τα αίτια πρόκλησής τους. Είναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι το έτος 1986, που χαρακτηρίστηκε σαν έτος Ευρωπαϊκής Οδικής Ασφάλειας, είχαμε θεαματική μείωση των ατυχημάτων σε όλη τη χώρα της τάξεως του 200%, ενώ η αντίστοιχη μείωση στο Νομό Αττικής ήταν 40%. Και αυτό, γιατί όλοι οι συναρμόδιοι ενεργοποιήθηκαν προς το στόχο αυτό με διαλέξεις κυκλοφοριακής αγωγής και διαφώτισης, με εκθέσεις συγκρουσθέντων οχημάτων σε κεντρικές λεωφόρους, με τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές ομιλίες, με διαρκή τροχονομική αστυνόμευση και αυστηρή εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και με θεσμικές αλλαγές, όπως η καθιέρωση του Point System και του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. 

  Κλείνοντας, θα πρέπει όλοι να έχουμε στο νου μας ότι τα πολυτιμότερα αγαθά είναι η υγεία και η αρτιμέλεια μας. Θα πρέπει να υποσχόμαστε στην οικογένειά μας ότι θα επιστρέψουμε το βράδυ. Να πηγαίνουμε σιγά και προσεκτικά και να θεωρούμε ότι η πιο δύσκολη και επικίνδυνη δραστηριότητα που κάνουμε καθημερινά είναι να μετακινούμαστε είτε με αυτοκίνητο, είτε με μηχανάκι, είτε με ποδήλατο, είτε με πατίνι, είτε ως πεζοί με τα πόδια.