Σαπφούς 1

Θεσσαλονίκη 54627

6948584096

Τηλέφωνο επικοινωνίας

giorgosanpagonis@hotmail.com

Επικοινωνία

τηλ 6948584096

Τομείς Εξειδίκευσης

Η δραστηριότητά του εκτείνεται σ’ όλες τις πόλεις και σ’ όλα τα Δικαστήρια της Ελλάδος .

Καλύπτει την εξώδικη ή/και δικαστική διεκπεραίωση κάθε είδους υποθέσεων, που αφορούν είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, όπως θέματα αστικού, ποινικού, στρατιωτικού ποινικού, εμπορικού, φορολογικού, τραπεζικού, ασφαλιστικού, δημοσίου, αθλητικού δικαίου, δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένης της προστασίας άϋλων αγαθών του διαδικτύου.

Στην κορυφή της εξειδίκευσης του γραφείου μας  είναι η διαχείριση κάθε είδους τροχαίου ατυχήματος.