Σαπφούς 1

Θεσσαλονίκη 54627

6948584096

Τηλέφωνο επικοινωνίας

giorgosanpagonis@hotmail.com

Επικοινωνία

τηλ 6948584096

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Δικηγορικό Γραφείο ΠΑΓΩΝΗΣ αναλαμβάνει την διαμόρφωση της υπερασπιστικής γραμμής του υπόπτου/κατηγορουμένου από τα πρώιμα στάδια της ποινικής διαδικασίας σε πάσης φύσεως υποθέσεις ποινικού δικαίου μέχρι τις δικαστικές αίθουσες, έχοντας ως πυλώνα την προάσπιση των δικαιωμάτων των εντολέων μας. Η συμβολή του γραφείου μας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη νομική στήριξη των εντολέων μας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη μηνύσεων και υπομνημάτων και την παράσταση σε προανακριτικές και ανακριτικές πράξεις. Ακόμη, αναλαμβάνουμε την σύνταξη εγκλήσεων – μηνυτήριων αναφορών, υπομνημάτων, διεξοδική προετοιμασία των ποινικών φακέλων και παράσταση στα ποινικά δικαστήρια.

Ιδιαίτερη ειδίκευση και εμπειρία σε υποθέσεις σωματικών βλαβών, ναρκωτικών, εγκλημάτων κατά ζωής και ιδιοκτησίας.

Επιπλέον, εξειδικεύεται στο χειρισμό υποθέσεων που αφορούν φορολογικά αδικήματα, υποθέσεις για χρέη προς το Δημόσιο, ΙΚΑ, και υποθέσεις ακάλυπτων επιταγών, ενώ ταυτοχρόνως αναλαμβάνει υποθέσεις που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό έγκλημα, καθώς επίσης και υποθέσεις που πηγάζουν από παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του ατόμου.

Το σημαντικότερο εξ όλων για το δικηγορικό μας γραφείο είναι να παράσχει τις καλύτερες συμβουλές σε πρώιμο στάδιο για να διασφαλίσει τη μεγαλύτερη πιθανότητα ενός επιθυμητού αποτελέσματος.

Η εχεμύθεια και η εμπιστοσύνη αποτελούν άκαμπτους και αδιαπραγμάτευτους πυλώνες του γραφείου μας, με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας.

Εγκλήματα κατά της ζωής
• Σωματικές βλάβες
• Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας
• Εγκλήματα κατά της τιμής
• Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας
• Ναρκωτικά Ν.4139/2013

Διαμόρφωση της υπερασπιστικής γραμμής του υπόπτου / κατηγορουμένου από τα πρώιμα στάδια της ποινικής διαδικασίας σε πάσης φύσεως υποθέσεις ποινικού δικαίου με πλήρη νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση,  μέχρι τις δικαστικές αίθουσες όπου με παρρησία και μαχητικότητα διασφαλίζουμε την προάσπιση των δικαιωμάτων των εντολέων μας σύμφωνα με το Νόμο, την ΕΣΔΑ και το Ποινικό μας Δίκαιο.

Ιδιαίτερη ειδίκευση και εμπειρία σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, σε θέματα σχετικά με την ποινική ευθύνη των ιατρών, καθώς και σε υποθέσεις ηλεκτρονικού εγκλήματος. Προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι αφοσιωμένοι και έμπειροι δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι του δικηγορικού μας γραφείου συμβουλεύουν και εκπροσωπούν τους πελάτες σε υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων, προσφέροντας τους εξειδικευμένες συμβουλές τόσο στο στάδιο της προανάκρισης όσο και στο ακροατήριο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για το δικηγορικό μας γραφείο να παράσχει τις καλύτερες συμβουλές σε πρώιμο στάδιο για να διασφαλίσει τη μεγαλύτερη πιθανότητα ενός επιθυμητού αποτελέσματος.

Δεδομένου ότι η προανάκριση, η προκαταρκτική εξέταση και γενικά η ποινική δίωξη άπτονται ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, το δικηγορικό μας γραφείο διασφαλίζει ότι αυτά τυγχάνουν απολύτως εμπιστευτικής αντιμετώπισης.