Σαπφούς 1

Θεσσαλονίκη 54627

6948584096

Τηλέφωνο επικοινωνίας

giorgosanpagonis@hotmail.com

Επικοινωνία

τηλ 6948584096

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό γραφείο ΠΑΓΩΝΗΣ προσφέρει δικαστηριακές και συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε όλα τα σύνθετα ζητήματα οικογενειακού δικαίου, όπως ενδεικτικά

 • ΓΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
 • ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ
 • σύνταξη προγαμιαίων συμβολαίων
 • Εκπροσώπηση σε περιπτώσεις διαδικασίες διαζυγίου και διευθέτηση σχετικών διαφορών
 • ακύρωση γάμου
 • διαχείριση περιουσίας
 • διαδικασίες υιοθεσίας
 • συναινετικό διαζύγιο
 • διαζύγιο κατ’ αντιδικία
 • υιοθεσίες
 • αγωγές αναγνώρισης ή προσβολής πατρότητας
 • αναγνώριση τέκνων γεννηθέντων εκτός γάμου επιτροπεία ανηλίκων.
 • τακτικές αγωγές επιμέλειας και διατροφής
 • Ασφαλιστικά μέτρα κάθε είδους, όπως επιμέλειας, διατροφής, μετοίκησης κλπ