Σαπφούς 1

Θεσσαλονίκη 54627

6948584096

Τηλέφωνο επικοινωνίας

giorgosanpagonis@hotmail.com

Επικοινωνία

τηλ 6948584096

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό μας γραφείο Παγώνης  διαθέτει εξειδικευμένους δικηγόρους σε θέματα κληρονομικού δικαίου και προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις, τόσο δικαστικές όσο και εξωδικαστικές.

Ειδικότερα, αντιμετωπίζουμε υποθέσεις ανάκλησης διαθηκών, αγωγές κληρονομικής περιουσίας, καταπιστεύματα και κληροδοσίες.

 • Κληρονομικές διαφορές
 • Ακύρωση διαθήκης λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής
 • Ενημέρωση για σύνταξη διαθηκών
 • Δημοσίευση διαθηκών
 • Έκδοση κληρονομητηρίου
 • Υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομίας.

Αναλυτικά

Εξειδικευόμαστε στο χειρισμό υποθέσεων οικογενειακού δικαίου,

ιδίως σε θέματα διαζυγίων, διατροφών, συμμετοχής στην επαύξηση της περιουσίας κατά την διάρκεια του γάμου (αποκτήματα), υιοθεσίες, αναγνώριση τέκνων γεννηθέντων εκτός γάμου επιτροπεία ανηλίκων.

Ασχολούμαστε συστηματικά με υποθέσεις ενοχικού δικαίου και εμπραγμάτου δικαίου (αγοραπωλησίες κινητών και ακινήτων, υποθέσεις κτηματολογίου, συμβάσεις αγοράς, συμβάσεις πώλησης, συμβάσεις έργου, υποθέσεις νομής, μισθώσεις, αδικοπραξίες, αμοιβές), με υποθέσεις κληρονομικού δικαίου καθώς και αυτοκινήτων.

Αναλαμβάνουμε και επιλύουμε δικαστικά, πάντα κατόπιν απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης, πάσης φύσεως αστικές υποθέσεις μεταξύ ιδιωτών ή ιδιωτών και δημοσίου αφορώσες:

 • Κληρονομικά δικαιώματα, ειδίκευση και εμπειρία σε πολύ ειδικά ζητήματα κληρονομικής διαδοχής.
 • Υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων, αγωγές διατροφών, υιοθεσίες.
 • Μισθωτικές διαφορές, διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης ενοικίου, παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με το νόμο περί επαγγελματικών μισθώσεων.
 • Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα, αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου.
 • Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη.
 • Σύνταξη συμβάσεων που ρυθμίζουν σχέσεις ιδιωτικού δικαίου.
 • Ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας και διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών. Γειτονικό δίκαιο.
 • Αναγκαστική εκτέλεση για είσπραξη οφειλών, κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθηκών, διενέργεια πλειστηριασμών.
 • Ίδρυση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών. Πλήρης νομική υποστήριξη σχετικά με τροποποίηση των καταστατικών.
 • Εμπράγματο δίκαιο, διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, εξειδικευμένα ζητήματα χρησικτησίας, αιτήσεις και αγωγές
 • Κτηματολογίου, μεταβιβάσεις, διεκπεραίωση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα.