Σαπφούς 1

Θεσσαλονίκη 54627

6948584096

Τηλέφωνο επικοινωνίας

giorgosanpagonis@hotmail.com

Επικοινωνία

τηλ 6948584096

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Δικηγορικό Γραφείο Παγώνης με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και αναλαμβάνει την επιτυχή διεκπεραίωση υποθέσεων επί θεμάτων εμπορικού δικαίου. Πολυετής εμπειρία και συνεργασία με μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα:

 • το δίκαιο των εμπορικών πράξεων και των εμπόρων, που είναι γνωστό ως γενικό μέρος
 • το δίκαιο των εταιριών
 • το δίκαιο των αξιογράφων
 • το πτωχευτικό δίκαιο και δίκαιο εξυγίανσης των επιχειρήσεων
 • το ασφαλιστικό δίκαιο
 • το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων που δεν παρουσιάζουν νομοθετική αυτονομία
 • το ναυτικό δίκαιο
 • το δίκαιο των μεταφορών
 • συμβάσεις κυρίας μίσθωσης και πώλησης-χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • επαγγελματικές – βιομηχανικές μισθώσεις
 • κατασχέσεις
 • αναδιάρθρωση προβληματικών δανείων και συνεργασίες κτηματαγοράς
 • σύνταξη συμβάσεων δικαιόχρησης και εγγράφων παροχής άδειας
 • εγγραφή προσημειώσεων/υποθηκών και διαχείριση χαρτοφυλακίων

Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση κάθε μορφής εταιρειών, εντός και εκτός Ελλάδος από το στάδιο της ίδρυσής τους μέχρι και την λύση τους. 

​​Προσωπικές : Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες,

Κεφαλαιουχικές Εταιρίες:

ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ανώνυμες Εταιρείες,

Διαπραγμάτευση των όρων  εμπορικών συμβάσεων, όπως συμβάσεις αντιπροσωπείας, συμβάσεις συνεργασίας & Διανομής, Factoring, Forfeiting Leasing, Sale and Lease Back και Time Sharing, εκπροσωπώντας τους πελάτες με σκοπό την επίτευξη της καλύτερης εμπορικής συμφωνίας κατάλληλα προσαρμοσμένης στις τρέχουσες ανάγκες τους.

​Αναλυτικά

Το εμπορικό δίκαιο αποτελεί ειδικό κλάδο του ιδιωτικού δικαίου και έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση του εμπορίου. Διακρίνεται σε Εθνικό και Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και βρίσκονται σε στενή σχέση μεταξύ τους.

Περιλαμβάνει τους κανόνες του δικαίου, οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές πράξεις και τους εμπόρους. Ενώ, αποτελεί το σύνολο των κανόνων, διατάξεων και αρχών, με τους οποίους ρυθμίζονται οι νομικές πτυχές των εμπορικών σχέσεων και ανταλλαγών.

Το εμπορικό δίκαιο εκτείνεται σε ζητήματα όπως είναι τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο ανταγωνισμός, οι εμπορικές εταιρίες, η πτώχευση, τα αξιόγραφα, το χρηματιστήριο, οι τράπεζες, οι εμπορικές συμβάσεις κλπ. Ειδικότερα, το εμπορικό δίκαιο υποδιαιρείται σε διάφορους κλάδους :

 • το δίκαιο των εμπορικών πράξεων και των εμπόρων, που είναι γνωστό ως γενικό μέρος
 • το δίκαιο των εταιριών
 • το δίκαιο των αξιογράφων
 • το πτωχευτικό δίκαιο και δίκαιο εξυγίανσης των επιχειρήσεων
 • το ασφαλιστικό δίκαιο
 • το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων που δεν παρουσιάζουν νομοθετική αυτονομία
 • το ναυτικό δίκαιο
 • το δίκαιο των μεταφορών

Η ανάμειξη του δικηγόρου «προληπτικά» στις συναλλαγές είναι οπωσδήποτε πιο αποτελεσματική από την ανάμειξη του μετά την εμφάνιση διαφωνιών και άλλων προβλημάτων.


Ο ρόλος του δικηγόρου στις εμπορικές σχέσεις δεν είναι μόνο να προστατεύει «στενά» τα συμφέροντα του εντολέα του αλλά και να διασφαλίζει ότι η εμπορική συναλλαγή θα είναι δίκαιη και δεν θα πάσχει από ασάφειες. Με τον τρόπο αυτό να περιορίζονται οι πιθανότητες να καταλήξει σε ζημιά για το ένα ή το άλλο μέρος και κατ’ επέκταση σε αντιδικία.

Σημαντικό προσόν του δικηγόρου που ασχολείται με εμπορικά θέματα είναι να μπορεί να μπει στην θέση του εμπόρου/επιχειρηματία και να διαβλέπει εκτός από το στενά «νομικό» συμφέρον του εντολέα του, το εμπορικό συμφέρον.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ- ΣΗΜΑ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΑΓΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ- ΑΝΑΚΟΠΕΣ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στο δίκαιο των επιχειρήσεων (Business Law).

Πέρα από την συστηματική ενασχόληση μας με το εμπορικό δίκαιο σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις του (ίδρυση εταιρειών, κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, ζητήματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, θέματα ανταγωνισμού), συνεργαζόμαστε με αξιόπιστα δικηγορικά γραφεία του εξωτερικού και ειδικευόμαστε στην ίδρυση υπεράκτιων εταιρειών, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε τράπεζες του εξωτερικού και ενδοκοινοτικές συναλλαγές και εμπόριο. Επιλεγμένοι και έμπειροι συνεργάτες μας ασκούν εξειδικευμένη, συμβουλευτική Δικηγορία στον τομέα του δικαίου των επιχειρήσεων, παρέχοντας νομικές υπηρεσίες προς ιδιώτες (επιχειρήσεις και τεχνικές εταιρείες) κατά το προσυμβατικό στάδιο και το στάδιο εκτέλεσης. Παράλληλα, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα συνεργατών, αποτελούμενο από οικονομικούς συμβούλους, λογιστές, χρηματιστές, μεσίτες και ασφαλιστικούς συμβούλους, παρέχουμε συμβουλές και υπηρεσίες κάθετης μορφής σε ιδιώτες και επιχειρήσεις καλύπτοντας όλες τις μορφές της οικονομικής δραστηριότητάς τους,.

Στη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, νευραλγική σημασία αποκτά το δίκαιο των εμπορικών εταιρειών, που λόγω του πολυσχιδούς και διαρκώς μεταβαλλόμενου νομικού πλαισίου, απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και εξειδίκευση. Αναλαμβάνουμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα – συστάσεις, λύσεις εταιριών, τροποποιήσεις προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο, παραστάσεις σε Γενικές Συνελεύσεις και σύνταξη πρακτικών, αυξήσεις/μειώσεις κεφαλαίων και ειδικά ζητήματα αυτών, κήρυξη άκυρων γενικών συνελεύσεων, μετασχηματισμούς, εξαγορές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις, αποσχίσεις εταιρειών, ελέγχους περιουσιακών στοιχείων, άσκηση εταιρικών αγωγών, αντικατάσταση ΔΣ, ζητήματα εκκαθάρισης εταιρειών, ειδικά ζητήματα μετόχων μειοψηφίας, εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων, προβλήματα απορρέοντα εκ της υποκεφαλαιοδότησης εταιρειών, συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του ΔΣ, υποβολή αιτήσεων εξυγίανσης, σύνταξη επιχειρηματικών πλάνων αναδιάρθρωσης, αναγκαστική εκτέλεση επί άυλων και ενσώματων μετοχών, κατάσχεση αυτών, σύσταση επικαρπίας και ενεχύρου επί μετοχών, προστασία ιδρυτικών τίτλων, πτώχευση εταιρειών, διαδικασία εξυγίανσης, ποινική διαδικασία σχετικά με πτώχευση και χρεοκοπία, εκδίκαση αμφισβητήσεων, σύσταση ομολογιακών δανείων, εκχωρήσεις, νομική υποστήριξη σχετικά με τα δικαιώματα προτίμησης και μετατροπής σύσταση off shore εταιρειών, εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων, νομική υποστήριξη και ενημέρωση σχετικά με το νέο τρόπο σύστασης εταιρειών – «Υπηρεσίες μιας στάσης»

Επίσης, το δικηγορικό μας γραφείο αντιμετωπίζει υποθέσεις που αφορούν:

 • συμβάσεις κυρίας μίσθωσης και πώλησης-χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • επαγγελματικές – βιομηχανικές μισθώσεις
 • κατασχέσεις
 • αναδιάρθρωση προβληματικών δανείων και συνεργασίες κτηματαγοράς
 • σύνταξη συμβάσεων δικαιόχρησης και εγγράφων παροχής άδειας
 • εγγραφή προσημειώσεων/υποθηκών και διαχείριση χαρτοφυλακίων

Στο εργατικό δίκαιο:

Το γραφείο μας αναλαμβάνει εργατικές διαφορές με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, εργατικά ατυχήματα, διεκδικήσεις δεδουλευμένων, αποζημιώσεων απολύσεως και επιδομάτων, συμβάσεις εργασίας, ομαδικές απολύσεις και εν γένει ζητήματα που άπτονται των σχέσεων εργοδοτών – εργαζομένων.